Developerská činnosť a výstavba budov pre iné ako bytové priestory

  • Plánovanie a dizajn: Firma spolupracuje s architektmi a inžiniermi na plánovaní a návrhu nebytových stavieb, ako sú komerčné budovy, priemyselné objekty, verejné budovy a iné.
  • Stavebné práce: To zahŕňa samotnú výstavbu stavby, vrátane základných prác, murárskej práce, inštalácií elektrických a inžinierskych systémov, strešných prác a viac.
  • Projektový dozor: Firma môže ponúkať projektový dozor a riadenie projektu, aby sa zabezpečilo, že stavba prebieha podľa plánu a špecifikácií.
  • Získavanie povolení: Získavanie potrebných stavebných povolení a splnenie regulačných požiadaviek.
  • Rozpočtovanie a finančný manažment: Správa rozpočtu projektu, sledovanie nákladov a platieb dodávateľom.
  • Kvalitná kontrola: Zabezpečenie, že práce sú vykonávané s najvyššou kvalitou a dodržiavaním normatívnych štandardov a predpisov.
  • Termínový manažment: Riadenie časového rámca projektu a dodržiavanie stanovených termínov.
  • Bezpečnosť na pracovisku: Zabezpečenie bezpečnosti pracovníkov a dodržiavanie bezpečnostných predpisov na pracovisku.
  • Dokumentácia a správa projektu: Uchovávanie dôležitých dokumentov a správa informácií o priebehu projektu.
97 +
Spokojných klientov
140 +
Nehnuteľností v správe

Pre promptné riešenie urgentných situácií sme pre našich klientov zriadili non-stop linku, na ktorú môžu kedykoľvek zavolať. Dispečer vám poskytne viac informácií, konzultáciu, prípadne pomôže s riešením vzniknutého problému.
Nonstop linka: 0850 100 300