Výkon

Generálny dodávateľ

Klient

Biskupstvo Nitra

Dokončenie

06/2022

Lokalita

Námestie Jána Pavla II.

Historická budova Veľprepoštského paláca pod Nitrianskym hradom prešla dostavbou a kompletnou obnovou do pôvodnej krásy. Veľprepoštský palác sa nachádza v Hornom meste na dolnom nádvorí za súsoším svätých Cyrila a Metoda. Táto rokokovo-klasicistická budova bola postavená v rokoch 1778 až 1780 na podnet cisárovnej Márie Terézie podľa projektu Franza Antona Hillebrandta. Budova bola počas bombardovania Nitry v roku 1945 poškodená. V roku 2020 sme začali s rekonštrukčnými prácami, po troch rokoch bola budova obnovená.

Images Pomôžeme vám začať

Máte predstavu o projekte?

Či potrebujete postaviť bytový dom, administratívnu
budovu alebo priemyselný objekt, obráťte sa na nás.