Výkon

Dovoz, úprava, hutnenie

Klient

PP Nitra-Sever

Dokončenie

06/2024

Lokalita

Priemyselný park Nitra-Sever

Dovoz, úprava a hutnenie terénu pre budúce spevnené plochy.

Images Pomôžeme vám začať

Máte predstavu o projekte?

Či potrebujete postaviť bytový dom, administratívnu
budovu alebo priemyselný objekt, obráťte sa na nás.